Spotkanie Noworoczne prezesów oddziału brzeskiego Związku Polaków na Białorusi

Tradycyjne Spotkanie Noworoczne odbyło się 18 stycznia w  Nowej Myszy –  miejscowości, w której od  stuleci mieszka Polacy, znani z  twardej wiary i wierności wartościom religijnym i tradycjom narodowym. Spotkania noworoczne prezesów obwodu brzeskiego odbywają się co roku w innym oddziale, by  przybliżyć kolejnym środowiskom polskim działalność Związku Polaków  na Białorusi oraz by  liderzy innych oddziałów poznali warunki i możliwości pracy kolegów.

W spotkaniu wzięli udział prezesi i liderzy  15 oddziałów ZPB obwodu brzeskiego,  dyrektorzy szkół społecznych, nauczyciele języka polskiego, dyrygenci i przedstawiciele chórów polskich:  „Kraj Rodzinny” z Baranowicz, dwóch chórów z Nowej Myszy oraz chóru polskiego z Pińska.  Przybyli także goście honorowi: pan Piotr Kozakiewicz, Konsul Generalny RP w Brześciu wraz z  Małżonką, Agnieszka Fiałkowska, attache kulturalny Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Andżelika Borys, prezes  Związku Polaków  na Białorusi i Marek Zaniewski, wiceprezes  ZPB,  Stanisław Kędzierski, generalny dyrektor  firmy „Energopol” z Kobrynia.

Chór mieszany „Przyszłość” z Nowej Myszy

Po przywitaniu uczestników spotkania Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB zaprezentowała podsumowanie działalności  struktur obwodu brzeskiego w roku 2019. (Przypomnimy, że oddział brzeski obwodowy został reaktywowany decyzją Rady Naczelnej ZPB w kwietniu 2017 r. Dotychczas w obwodzie brzeskim istniały tylko dwa miejskie oddziały – w Brześciu i w Baranowiczach. Za ok. 3 lata udało się reaktywować i założyć 13  oddziałów ZPB: w Peliszczach, Prużanie, Nowej Myszy, Połonce, Juszkiewiczach, Drohiczynie, Niedźwiedzicy, Lachowiczach, Skokach, Kobryniu, Kroszynie, Pińsku i Tomaszówce). Pani Jaroszewicz  skierowała wyrazy wdzięczności  prezesom struktur obwodowych za przeprowadzone w oddziałach  festiwale, konkursy, olimpiady,  uroczystości okolicznościowe.

Pani A.Jaroszewicz wita gości honorowych oraz uczestników spotkania

Uczestników spotkania przywitał także pan Piotr Kozakiewicz, Konsul Generalny RP w Brześciu,  dziękując prezesom i animatorom kultury za  „celebrowanie polskości” w swoich środowiskach. Pani Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi,  zaprezentowała  podsumowanie działalności ZPB na Białorusi w roku 2019 oraz  plany na rok 2020. Przypomniała zebranym, że rok 2020 swoją uchwałą Senat RP  ustanowił  Rokiem  Św. Jana Pawła II. Po czym pani A.Jaroszewicz zaprezentowała także program obchodów tych ważnych dla Polaków na całym świecie rocznic  w obwodzie brzeskim.

Wspólne kolędowanie

Spotkanie Noworoczne uświetnił swoim  programem artystycznym  chór mieszany   z Nowej Myszy „Przyszłość”, który zaprezentował nowy program kolęd polskich w  niezwykle atrakcyjnej aranżacji autorstwa Władysława Żukowskiego. Spotkanie  zostało uwieńczone  wiązanką kolęd polskich, wykonanych przez wszystkich uczestników. A Konsul Generalny RP Piotr Kozakiewicz oraz prezes ZPB Andżelika Borys wręczyli zebranym słodkie upominki, przygotowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Konsulat RP w Brześciu.

Red.

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login