Kresowy Znicz Pamięci

W dniach 26-27 października odbyła się Ogólnokrajowa Akcja Związku Polaków na Białorusi „Kresowy Znicz Pamięci” – objazd miejsc pamięci w przededniu Dnia Zadusznego.

W obwodzie brzeskim na zaproszenie organizatorów – Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB do udziału w objeździe przybyła z Grodna Prezes Rady Naczelnej Andżelika Orechwo oraz Agnieszka Fijałkowska, Attaché konsularny Wydziału Współpracy z Polakami na Białorusi KG RP w Brześciu.

Brześć. Na cmentarzu żołnierzy WP przy ul.Kombinatskaja

Trasa objazdu polskich miejsc pamięci narodowej rozpoczęła się od gruntownie i pięknie odnowionego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” cmentarza żołnierzy WP z 1920 r. przy ul.Kombinatskaja w Brześciu, biegnąc dalej przez cmentarz garnizonowy przy Twierdzy Brzeskiej i cmentarz przy ul.Puszkińskiej przez miejscowości Czernawczyce, Peliszcze, Żabinkę do Baranowicz.

Brześć.Na cmentarzu żołnierzy WP przy Twierdzy Brzeskiej

Brześć. Przy kwaterze żołnierzy WP na cmentarzu przy ul.Puszkińskiej

Czernawczyce. Przy grobach braci Litwinowiczów

Peliszcze. Przy grobie Wacława Trzeciaka

W wydarzeniu udział wzięli członkowie lokalnych oddziałów Związku Polaków oraz uczniowie polskich szkół społecznych, szczególnie licznie zgromadzonych w Brześciu (oddział miejski ZPB, prezes Irena Głuchowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, prezes Teresa Puńko, PSS im.I.Domeyki, dyrektor Anna Godunowa), Peliszczach  (prezes oddziału ZPB Halina Mickiewicz), Kobryniu (prezes oddziału ZPB Aleksandr Jarmoszuk) oraz w Baranowiczach, gdzie uczestników objazdu przywitał m.in. chór „Kraj Rodzinny”, który po zapaleniu zniczy przy pomniku Pracowników Etapu Repatryacyjnego i modlitwie „Anioł Pański” wykonał kilka utworów patriotycznych, zamykając pieśnią „Gaude Mater Polonia” akcję „Kresowy Znicz Pamięci”.

Kobryń. Przy pomniku ofiarom września 1939 roku

Podczas tegorocznej akcji objazdu miejsc pamięci narodowej Alina Jaroszewicz, prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB i redaktor naczelna „Ech Polesia” oraz Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB i opiekun miejsc pamięci narodowej wystąpili z inicjatywą o uzupełnienie Listy polskich miejsc pamięci narodowej przez tych rodaków w naszej najnowszej historii, którzy już nie mając, lub w wyniku zmiany granic państwowych po II WŚ, utraciwszy obywatelstwo polskie – tym nie mniej wybitnie przyczynili się do obrony, zachowania i pielęgnacji tradycyjnych polskich wartości w środowiskach lokalnych polskiej mniejszości narodowej, zaliczając do tej kategorii i Żołnierzy AK, i członków Związku Obrońców Wolności, i przedwojennego pokolenia księży katolickich, i działaczy Związku Polaków na Białorusi, ale i zwykłych obywateli – Polaków, którzy jak w przypadku braci Michała i Stanisława Litwinowiczów za swoją postawę patriotyczną zapłacili własnym życiem (http://polesie.org/8456/wspomnienia-kresowe-lesznia/).

Baranowicze. Chór „Kraj Rodzinny” przy pomniku Pracowników Etapu Repatriacyjnego

Między innymi dlatego na trasie tegorocznego objazdu uwzględniono w miejscowości Czernawczyce odwiedzenie grobów księdza-proboszcza miejscowej parafii Antoniego Grzybowskiego, dzięki któremu kościół w Czernawczycach po wojnie nie został zamknięty, Antoniego Filipczuka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK w obwodzie brzeskim, ww. braci Litwinowiczów, a w Peliszczach – grobu Wacława Trzeciaka, Żołnierza AK i Łagiernika.

Baranowicze. Elita Michajłowa (od lewej), Andżelika Orechwo, Alina Jaroszewicz i Jadwiga Szustał przy grobie Legionisty NN

Pięknym podsumowaniem akcji na cmentarzu w Baranowiczach stało się wskazanie przez członków chóru „Kraj Rodzinny” nie notowanych wcześniej na żadnych listach polskich miejsc pamięci grobów żołnierzy WP ze stacjonujących w Baranowiczach w okresie międzywojennym pułków, Polaków pomordowanych w obozie zagłady w Kołdyczewie podczas II WŚ oraz dwóch grobów Legionistów Józefa Piłsudskiego.

Red.

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login