Projekt „Anna Solidarność” w Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Sejm RP  ogłosił rok 2019 rokiem  Anny Walentynowicz.

W uchwale Sejmu podkreślono: „W uznaniu zasług Anny Walentynowicz na rzecz utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd dla Jej niezłomnej postawy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz”.  Nasza Szkoła postanowiła zorganizować szereg działań, promujących ruch „Solidarności” oraz najwybitniejsze postacie, przede wszystkim – Annę Walentynowicz w rok Jej 90-lecia.”Jej nazwisko weszło na trwałe do historii polskiego ruchu robotniczego. Swoją bezkompromisową, prostolinijną postawą, uczciwością i stale wyrażanym dążeniem do prawdy zaskarbiła sobie szacunek i wielką popularność wśród robotników, ściągając jednocześnie na siebie prześladowania i nienawiść władz”- tak mówił o bohaterce Solidarności prof. Sławomir Cęnckiewicz.

Pierwszym etapem realizacji projektu przez Polską Szkołę Społeczną im.I.Domeyki stał się cykl lekcji w poszczególnych klasach o historii „Solidarności” i jej prawdziwych bohaterach. Wykłady prowadziła pani dr Tamara Kabot. Prezentacje multimedialne o Annie Walentynowicz  – Natalia Sołoninka. Wykłady odbyły się dla ok.200 osób z klas 9-10.

Drugim etapem była organizacja konkursu wiedzy o ruchu „Solidarności” oraz organizacja Akademii szkolnej „Anna Solidarność”  W Konkursie  wzięło udział 41 uczniów. Akademia, zorganizowane przez Alinę Jaroszewicz, redaktor pisma polskiego „Echa Polesia” odbyła się 19 maja.

Trzecim etapem stało się przygotowanie do wyjazdu „Szlakiem „Solidarności” i Anny Walentynowicz” uczniów, uczestników projektu „Anna Solidarność”,  do Gdańśka do Muzeum Solidarności. W wyjeździe wzięło udział 45 osób. Wyjazd odbywał się w dniach 14-17 czerwca. Koordynatorem wyjazdu edukacyjnego była nauczycielka języka polskiego Julia Marczuk, która przygotowała i opracowała program pobytu.

Uczniowie odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, które utrwala pamięć o zwycięstwie  Solidarności i upadku komunizmu w Europie. Muzem od zewnątrz przypomina powstający na pochylni statek. Na Placu Solidarności uczniowie zwiedzili Pomnik Poległych Styczniowców w grudniu 1970 r.

Następnie – historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Na I piętrze  Europejskiego Centrum Solidarności uczniowie dowiedzieli się o strajkach w sierpniu 1980 r, oglądali wspomnienia uczestników strajku, a kiedy podniesli głowy, na suficie dostrzegli złote kaski stoczniowców. Pośrodku Sali uczniowie zobaczyli orygilnalne tablice, na których w 1980 r. zapisano 21 postulatów strajkującycg stoczniowców. Teraz już wiedzą, że to jest jeden z najważniejszych dokumentów XX wieku, częśc światowego dziedzictwa UNESCO.

II piętro ECS- to aparat represji w pigułce. Jest tam zniszczona przez czołgi brama Stoczni Gdańskiej, są koksowniki.  Uczniowie także odwiedzili  gabinet Lecha Wałęsy oraz salę, poświęconą pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski.

Na III piętrze na ogromnej multimedialnej mapie zobaczyli, jak zmieniała się Europa po 1989 r. Na ścianie obok, pokrytej kartkami, uczniowie  zostawili swoje własne, pełne emocji , dedykacje.

Dzięki projektowi „Anna Solidarność” uczniowie zapoznali się z histtorią „Solidarności”, zrozumieli, że  Anna Walentynowicz była iskrą, od której wszystko się zaczęło, od której ogień się rozpalił. Kiedy komuniści postanowili ją zwolnić z pracy  7 sierpnia 1980 r., wybuchł strajk w stoczni.  Teraz wiedzą, że Anna Walentynowicz była wielką bohaterką i sumieniem „Solidarności”.

Anna Jurkowska, Brześć

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login