Poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu