Święto Edukacji w Pawlinowie

Z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki  w Brześciu udali się w podróż do Pawlinowa, rodowego majątku Bochwiców.

Bochwicowie herbu Radwan posiadali kilka majątków na terenie obecnych rejonów lachowickiego i baranowickiego. Ród ten podarował kulturze polskiej wielu znanych pisarzy, poetów, działaczy społecznych.

Pałac Bochwiców w Pawlinowie

Florian Bochwic, pisarz i chrześcijański filozof moralista,  był żonaty z Pauliną Majewską, siostrzenicą matki Adama Mickiewicza. Był autorem książki „Pomysły o wychowaniu człowieka”. Podkreślał znaczenie edukacji i pracy w wychowaniu młodych ludzi. Opowiadał się  za przewagą Boga i religii we wszystkich sprawach ludzkich: ”Myśl Boga jest twórczą i prawodawczą, myśl człowieka jest wynalazkową i naśladowczą, nie mogąc więc sami myślą życia natchnąć i stwarzać, nie uważajmy światów i istot przyrodzenia jako zjawiska wszędzie i zawsze istniejącej natury Bóstwa, ale jako dzieła myśli Boskiej, która jest wszędzie i zawsze” Oprócz idei filozoficznych, Bochwic wypracował własny system pedagogiczny. Twierdził, że wychowanie najkorzystniejszych dla społeczeństwa ludzi można osiągnąć szlakiem połączenia oświaty i pracy, rozwoju harmonijnego umysłowych i fizycznych zdolności. Pisał, że powinniśmy się uczyć  tego, co naprawdę rozwija naszą wiedzę, co robi nas korzystnymi społeczeństwu na różnych stanowiskach, w różnych sytuacjach życiowych. Ten system pedagogiczny naszym zdaniem jest bardzo aktualny dziś, kiedy szkoła przeżywa kryzys i wymaga gruntownych zmian, kiedy to, czego uczą się nasze dzieci w szkołach, jest często martwą nauką, oderwaną od życia i realnych potrzeb dnia dzisiejszego, nie mówiąc już o przyszłości.

Florian Bochwic był  pochowany na cmentarzu w Darewie, ale jego grób w latach 90-ch zniknął w nieznanych okolicznościach. Nauczyciele podczas spotkania w Pawlinowie podjęli decyzjję o rekonstrukcji grobu Floriana Bochwica w nowym roku. Na pomniku filozofa i pisarza był napis” Twój przykład niech nam pokaże drogę prawdy”. Odtwotzymy go.

Alina Jaroszewicz opowiada nauczycielom o losach Bohwiców i historii Pawlinowa

Dzieci Floriana Bochwica były wychowane na godnych ludzi. Jan Otton Bochwic był uczestnikiem powstania styczniowego. Zajmował się pomologią – badaniami gatunków roślin owocowych. Na początku XX wieku wydrukował kilka publikacji, jak trzeba zakładać i pielęgnować ogrody owocowe, publikacja jest aktualna do dziś. Brat Jana Ottona Łucjan, powstaniec styczniowy, też został pochowany na cmentarzu w Darewie, grób jego wymaga pilnej renowacji.

Spacerowaliśmy po dawnym parku Bochwiców, nad pawlinowskie jezioro, oglądaliśmy pozostałości dawnej chwały – tu odwiedzali Bochwiców pisarze, myśliciele, wybitni przedstawiciele intelegencji polskiej, tu tętniło życie myśli i ducha.

W drodze powrotnej do Brześcia odwiedziliśmy Brzozówkę, zbiorową mogiłę Żołnierzy 78. Słuckiego pułku piechoty Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej. Położona jest pośrodku leśnej polany. Pośrodku polany znajduje się pomnik  z kamiennych bloków na betonowym postamencie w kształcie krzyża. W pomniku jest dużo śladów po kulach – w latach sowieckich  nieznani sprawcy strzelali do pomnika na leśnej polanie, komuś nawet martwi żołnierze nie dawali spokoju. W boju zginął tu oficer ppor. Aleksander Łyżwa, dwóch podoficerów oraz przeszło 20 szeregowych, ale dokładna liczba pochowanych w tej zbiorowej mogile nie jest znana.

Zapalenie zniczy i nauczycielski „Anioł Pański” przy grobach Strzelców Słuckich w Brzozówce

Oddaliśmy cześć naszym Żołnierzom, zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Naszym zdaniem, kwatera w Brzozówce również wymaga konserwacji i  remontu. Niewiele pozostało miejsc na naszej ziemi – śladów po wojnie polsko-bolszewickiej , warto o nie dbać by było gdzie zaprowadzić naszą młodzież na żywe lekcje historii.

Alina Jaroszewicz

Foto Andrzej Wasilewicz, Wiktor Bosak

Udostępnij na:

Skomentuj

Twój e-mail nie zostanie opublikowany