Uroczyste poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu

Dzisiaj, w dn. 8 czerwca br. na cmentarzu przy ul. Nikolskiej w Kobryniu odbyły się uroczystości z okazji poświęcenia i otwarcia, po gruntownej renowacji, grobowca Mitraszewskich.

Jeszcze do niedawna grobowiec rodowy Mitraszewskich znajdował się w opłakanym stanie. Stał zapomniany, opuszczony i zaniedbany, – została skradziona przez “nieznanych sprawców” nawet przykrywająca jego dół granitowa płyta nagrobna.

Grobowiec rodowy Mitraszewskich po- oraz przed (na dole) remontem i renowacją

Sytuacja ta zmieniła jednak na lepszą w wyniku przeprowadzonego w ostatnie lata przez Konsulat Generalny RP w Brześciu wspólnie z redakcją kwartalnika “Echa Polesia”  objazdu i obserwacji stanu grobów polskich na Polesiu, w wyniku czego został opracowany i wydany drukiem “Katalog Polskich Miejsc Pamięci Narodowej obwodu brzeskiego”. Bowiem w przypadku zdewastowanego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu, który również został odnotowany w ww. “Katalogu”, zawdzięczając inicjatywie oddziału Związku Polaków na Białorusi obwodu brzeskiego, odnaleźli się ludzie dobrej woli, dzięki którym zostało możliwe przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy grobach rodziny Mitraszewskich. – Są nimi pan Ilia Wołoch, właściciel firmy budowlanej “Żiłstrojkomplekt” w Kobryniu wraz ze swoim pomocnikiem Andrzejem Sacharczukiem, którzy całkowicie pokryli koszty remontu i renowacji kwatery oraz wszystkie niezbędne pracę przy pomniku w ciągu kilku tygodni wykonała ekipa pracowników firmy “Żiłstrojkomplekt”, dowodzona przez majstra Aleksandra Riabcewa we współpracy z konserwatorem zabytków Giennadjem Kozieł z Prużan.

Poświęcenia odnowionego pomnika dokonał unicki ksiądz o. Igor Kondratjew

Składanie wieńców przy pomniku przez Konsula Generalnego RP pana Piotra Kozakiewicza z małżonką

… oraz oddanie hołdu przez delegację ZPB (od lewej: Alina Jaroszewicz, Andrzej Poczobut oraz Elita Michajłowa)

Niewątpliwie najbardziej wybitną postacią z rodziny Mitraszewskich był Jan Mitraszewski, właściciel majątku “Bożydar” w powiecie kobryńskim. Był kolegą szkolnym i przyjacielem Romualda Traugutta, – uczyli się razem w świsłockim gimnazjum. To właśnie majątek “Bożydar” Jana Mitraszewskiego stał się miejscem koncentracji działań powstańców w 1863 roku. To właśnie za namową i prośbą Jana Mitraszewskiego, naczelnika organizacji powstańczej z ramienia Rządu Narodowego w powiecie kobryńskim, Romuald Traugutt zgodził się przyjąć dowództwo nad powstańczym oddziałem kobryńskim. Za udział w Powstaniu Styczniowym Jan Mitraszewski odbył zsyłkę na Syberii, jednak mimo tego po powrocie z zesłania wciąż kontynuował działalność pozytywistyczną, ukierunkowaną na podtrzymywanie wśród mieszkańców powiatu polskiej tożsamości narodowej. Jego misję kontynuował syn Stanisław, który w Polsce był wieloletnim Prezesem Stowarzyszeń Kresowych.

Podczas przemówienia Konsula Generalnego RP pana Piotra Kozakiewicza (w środku, od prawej – wicekonsul RP Rafał Stańczyk)

Na uroczystości z okazji otwarcia po renowacji rodowego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu przybył Konsul Generalny RP w Brześciu pan Piotr Kozakiewicz z małzonką, wicekonsul Rafał Stańczyk, wiceprezes ZPB Andrzej Poczobut z Grodna, delegację ZPB z Brześcia i Peliszcz na czele z Aliną Jaroszewicz, prezes ZPB obwodu brzeskiego oraz Polacy z Kobrynia. Po krótkim nabożeństwie polowym poświęcenia pomnika dokonał unicki ksiądz o. Igor Kondratjew. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Konsul Generalny RP w Brześciu pan Piotr Kozakiewicz, jeszcze rok temu wracał on po odwiedzeniu cmentarza w Kobryniu bardzo zasmucony z powodu, że Polacy mogą sobie pozwolić na takie zaniedbanie swojej historii i związanych z nią miejsc pamięci narodowej, jak było w przypadku z grobami Mitraszewskich. Natomiast dzisiejsza uroczystość i widok wspaniale odnowionego pomnika napełnia optymizmem i nadzieją, że jednak mimo wielu trudów i przeszkód, można jednak i stać nas na to, by w sposób właściwy zadbać o nasze miejsca pamięci narodowej. Z kolei w swoim przemówieniu pani Alina Jaroszewicz, prezes ZPB obwodu brzeskiego, redaktor naczelna “Ech Polesia” serdecznie podziękowała każdemu z osobna, kto się przyczynił do odnowienia tego, tak ważnego dla nas miejsca polskiej pamięci narodowej, szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kierując pod adresem panów Ilii Wołocha i Andrzeja Sacharczuka, fundatorów odnowienia grobowca.

W drugim rzędzie Andrzej Sacharczuk (od lewej) i Ilia Wołoch

Jednocześnie z uroczystościami na cmentarzu, w tym samym czasie, w kościele pw. W.N.M.P w Kobryniu trwała Msza Św. w intencji zmarłych z rodziny Mitraszewskich, celebrowana przez proboszcza parafii, ks. Czesława Jojko. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy imprezy udali się na obiad do gościnnego gospodarstwa państwa Haliny i Adama Mickiewiczów w Peliszczach.

 

Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login